Kadra

Dyrektor placówki:

mgr Iwona Kostecka – nauczyciel – wychowawca, dyrektor Gminnego Przedszkola            w Brzeźnicy. Nauczyciel dyplomowany, ponad 10 – letnim stażem pracy. W przedszkolu w Brzeźnicy pracuje od 2004 r. Ukończyła studia magisterskie o kierunku katechetyka      i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego. Ponadto uczestniczyła i ukończyła liczne kursy dokształcające                   i doskonalące warsztat pracy.

Nauczyciele:

mgr Dorota Kluz – Nauczyciel dyplomowany, z długoletnim stażem pracy w placówkach oświatowych. W przedszkolu w Brzeźnicy pracuje już od wielu lat, również jako dyrektor placówki. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora, stale uzupełniała swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie. Ponadto ukończyła liczne kursy, które pozwoliły na podniesienie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi, między innymi: wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, kurs z zakresu pierwszej pomocy oraz kurs organizatora wycieczek.

mgr Paulina Kruczek – Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W przedszkolu         w Brzeźnicy pracuje od 2015 roku, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe            i wzbogacając warsztat pracy, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

mgr Katarzyna Majka – nauczyciel stażysta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Historia w zakresie specjalności nauczycielskiej na Akademii im. Jana Długosza                  w Częstochowie a także studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna        i przedszkolna z językiem angielskim w Staropolskiej Wyższej Szkole w Kielcach.            W przedszkolu w Brzeźnicy pracuje od 2018 roku, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe i wzbogacając warsztat pracy, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

mgr Magdalena Grabiasz –  Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W trakcie studiów pracowała w formie wolontariatu –         w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie. W przedszkolu w Brzeźnicy pracuje od 2012 roku, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe i wzbogacając warsztat pracy, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Nauczyciel w oddziale Gorzków:

Elżbieta Wałkowska – Trepa – nauczyciel – wychowawca w oddziale w Gorzkowie. Nauczyciel mianowany. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie oraz wyższe studia w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie na Wydziale Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. W trakcie swojej pracy uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach metodycznych w celu podniesienia efektywności  pracy wychowawczo-dydaktycznej.