Informacje dla rodziców

Rok szkolny 2020/ 21 – Informacje organizacyjne dla rodziców, prosimy o zapoznanie się i  wypełnienie oświadczenia (załącznik 3) na dzień 1 września.

informacja dla rodziców

Załączniki:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Gminnym Przedszkolu w Brzeznicy podczas covid19

oświadczenie rodziców covid

 

Dyżur wakacyjny 2020

Harmonogram dyżurów i przerw wakacyjnych 2020

 

 

załącznik 1

oświadczenie rodziców opiekunów prawnych

załącznik 2

deklaracja rodzica

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Wójta gminy Bochnia

Komunikat Wójta

Ważna informacja!

Szanowni Państwo.

Do czasu, gdy wychowankowie nie wrócą do przedszkola (czas nieokreślony), nie będą pobierane opłaty za miejsce i żywienie.

REKRUTACJA 2020/2021

Zapraszamy do menu Rekrutacja w celu uzyskania informacji zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Brzeźnicy na rok szkolny 2020/2021

 

 

DRODZY RODZICE!!!

  • PILNE!!!  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!!! W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać drogą elektroniczną ( w formie skanu lub zdjęcia). Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe dostarczenie dokumentacji w formie papierowej) . Adres mailowy, na który należy przesłać dokumenty rekrutacyjne to przedszkolebrzeznica@szkolagminabochnia.pl. Termin składania wniosków został przedłużony do 27 marca br. Ponadto w dniu 24 marca w godz. 9.00 – 11.00 wnioski będzie można złożyć w placówce w wyznaczonym miejscu, za pośrednictwem skrzynki przeznaczonej do wrzucania dokumentacji rekrutacyjnej.
  • Minister Edukacji Narodowej przedłużył okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020r. Od 25 marca nauczyciele będą na bieżąco Państwu przekazywać informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko.
komunikat
Drodzy Państwo!
Informujemy, iż zgodnie z decyzją premiera Polski zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w całej Polsce zostało przedłużone z 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. W kraju obowiązuje stan epidemii.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19