Informacje dla rodziców

Komunikat dyrektora Gminnego Przedszkola w Brzeźnicy

REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEŹNICY

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Brzeźnicy w związku z wystąpieniem COVID -19

załącznik 1

oświadczenie rodziców opiekunów prawnych

załącznik 2

deklaracja rodzica

Ważna informacja!Szanowni Państwo.

Do czasu, gdy wychowankowie nie wrócą do przedszkola (czas nieokreślony), nie będą pobierane opłaty za miejsce i żywienie.

REKRUTACJA 2020/2021

Zapraszamy do menu  Rekrutacja w celu uzyskania informacji zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Brzeźnicy z oddziałem w Gorzowie na rok szkolny 2020/2021
komunikat
Drodzy Państwo!
Informujemy, iż zgodnie z decyzją premiera Polski zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w całej Polsce zostało przedłużone z 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. W kraju obowiązuje stan epidemii.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19