Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do przedszkola zamieszczone są poniżej. Rodziców zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej wraz ze wzorami wniosków o przyjęcie w placówkach.

Rekrutacja do przedszkoli :

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola :

Rekrutacja do klasy I w szkołach podstawowych :

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej :