KOMUNIKAT

komunikat
Drodzy Państwo!
Informujemy, iż zgodnie z decyzją premiera Polski zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w całej Polsce zostało przedłużone z 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. W kraju obowiązuje stan epidemii.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19